ÜRÜNLER / Süt İşleme Makinaları & Ekipmanları / Sütün Standardizasyonu / Borulu Holder

tübüler holder
tübüler holder

SÜT İŞLEME MAKİNELERİ & EKİPMANLARI

KAPALI HOLDERLER (BORULU HOLDERLER)

Borulu tip holderdir, istenen pastörizasyon sıcaklığında ürünü bekletme amacıyla kullanılır. Bekletilecek ürünün debisine ve bekletme zamanına göre hesaplanır.

Örneğin ; Pastörize içme sütü üretiminde pastörizasyon normu, normal koşullarda 72 - 75 oC de 15 - 30 sn. holder zamanı yeterlidir. Farklı ürünlerde faklı süreler ve sıcaklıklar kullanılmaktadır.